Тази онлайн платформа е разработена като своеобразно продължение на "Открита Трудова Борса Сливен 2017". Работодателите могат да обявяват свободните си работни позиции и да подберат подходящи служители за своите нужди.

Военно окръжие – Сливен обявява 3 вакантни длъжности за военнослужещи в ККИПКО

13.03.2024 / 10:11

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на Министъра на отбраната на Република България

са обявени 3 (три) вакантни длъжности за военнослужещи

в Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана (ККИПКО),

които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

 

1. НАЧАЛНИК НА ЩАБА НА ПЪРВА ЗОНА ОТ СТАЦИОНАРНИ КОМУНИКАЦИОННИ ВЪЗЛИ.

Военно звание: Капитан.

Военно формирование: 28870 – София.

Изисквания за минимално образование и квалификация:

Висше - ВВУ специалност „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“.

 

2. ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК ПО ЛОГИСТИКАТА НА ЧЕТВЪРТА ЗОНА ОТ СТАЦИОНАРНИ КОМУНИКАЦИОННИ ВЪЗЛИ.

Военно звание: Капитан, старши лейтенант.

Военно формирование: 28870 – София.

Изисквания за минимално образование и квалификация:

Висше - ВВУ специалност „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“.

 

3. СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ І СТЕПЕН ПО ЗАЩИТА НА КИС, ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КОМУНИКАЦИОННИ ЛИНИИ И МРЕЖИ.

Военно звание: Старшина.

Военно формирование: 36450 – София.

Изисквания за минимално образование и квалификация:

Средно образование и четвърта степен на професионална квалификация придобита в професионален сержантски (старшински) колеж или приравнено обучение в чужбина или курс за придобиване на военно звание старшина в професионален сержантски (старшински) колеж.

 

Подробно с вакантните длъжности за ККИПКО може да се запознаете на нашите профили в Инстаграм и Фейсбук,

на място във Военно окръжие – Сливен и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен, в срок до 4 април 2024 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят

от Военно окръжие – Сливен и Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

4. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

5. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

6. Да нямат друго гражданство.

На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), ако:

- Не са били освободени по дисциплинарен ред;

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за военното звание, изискващо се за заемане длъжността.

 

Адрес и телефон за информация:

 

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

Фейсбук профил: Военно Окръжие Сливен

 

 
 

Copyright © 2008-2024 Обяви за работа от Сливен и региона | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев