Тази онлайн платформа е разработена като своеобразно продължение на "Открита Трудова Борса Сливен 2017". Работодателите могат да обявяват свободните си работни позиции и да подберат подходящи служители за своите нужди.

Военно окръжие – Сливен обявява 95 вакантни длъжности за матроси

08.02.2023 / 14:44

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на Командира на Военноморските сили

са обявени 95 (деветдесет и пет) вакантни длъжности за матроси.

 

Вакантните длъжности са в следните военни формирования:

- в.ф. 32300 – Варна / 1 длъжност

- в.ф. 26800 – Варна / 7 длъжности

- в.ф. 34410 – Варна / 9 длъжности

- в.ф. 54830 – Варна / 2 длъжности

- в.ф. 32140 – Варна / 1 длъжност

- в.ф. 38920 – Варна / 15 длъжности

- в.ф. 57240 – Варна / 2 длъжности

- в.ф. 28580 – Варна / 5 длъжности

- в.ф. 22480 – Бургас / 28 длъжности

- в.ф. 18360 – Бургас / 5 длъжности

- в.ф. 24830 – Бургас / 1 длъжност

- в.ф. 34590 – Бургас / 1 длъжност

- в.ф. 54960 – Бургас / 2 длъжности

- в.ф. 22580 – Приселци / 8 длъжности

- в.ф. 38010 – Приселци / 6 длъжности

- в.ф. 28430 – Каменар / 2 длъжности

 

Подробно с вакантните длъжности за ВМС може да се запознаете

на нашите профили в Инстаграм и Фейсбук, и на място във Военно окръжие – Сливен.

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен, в срок до 1 март 2023 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

 

Конкурсът за ВМС ще се проведе по график, за който кандидатите ще бъдат уведомени на интернет страницата на ВМС с адрес: http://www.navv.mod.bg, в раздел НОВИНИ и на посочения от тях e-mail или адрес за кореспонденция, и включват:

- Изпит по физическа подготовка, който ще се проведе във военно формирование 32140 – Варна;

- Тест за проверка на общата култура, който ще се проведе във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – Варна;

- Събеседване с кандидатите, което ще се проведе в Информационния център на ВМС.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ):

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да не са по-възрастни от 40 години;

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

7. Да нямат друго гражданство.

На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), ако:

- Не са били освободени по дисциплинарен ред;

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 от ЗОВСРБ за военното звание, изискващо се за заемане длъжността.

 

Адреси и телефони за информация:

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

Фейсбук профил: Военно Окръжие Сливен

Инстаграм профил: vo_sliven

 
 

Copyright © 2008-2023 Обяви за работа от Сливен и региона | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев