Тази онлайн платформа е разработена като своеобразно продължение на "Открита Трудова Борса Сливен 2017". Работодателите могат да обявяват свободните си работни позиции и да подберат подходящи служители за своите нужди.

Военно окръжие – Сливен обявява 2 вакантни длъжности за офицери във военно формирование 24430 – Троян

23.01.2023 / 16:44

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на началника на Военно-географската служба,

са обявени 2 (две) вакантни длъжности за офицери във военно формирование 24430 – Троян.

 

1. ГЕОДЕЗИСТ В СЕКЦИЯ „ГЕОДЕЗИЯ“ НА СЕКТОР „ГЕОДЕЗИЯ И ФОТОГРАМЕТРИЯ“.

Военно звание: капитан, старши лейтенант, лейтенант.

Военно формирование: 24430 – Троян.

Изисквания за минимално образование и квалификация: Висше образование - Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: Придобита специалност „Геодезия“.

 

2. ТОПОГРАФ В СЕКЦИЯ „ТОПОГРАФИЯ“ НА СЕКТОР „ГЕОДЕЗИЯ И ФОТОГРАМЕТРИЯ“.

Военно звание: капитан, старши лейтенант, лейтенант.

Военно формирование: 24430 – Троян.

Изисквания за минимално образование и квалификация: Висше образование - Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: Придобита специалност „Геодезия“.

 

Подробно с вакантните длъжности за ВГС може да се запознаете на нашите профили в Инстаграм и Фейсбук,

на място във Военно окръжие – Сливен и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен, в срок до 13 март 2023 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят

от Военно окръжие – Сливен и Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Конкурсът за ВГС ще се проведе в периода от 05.04.2023 г. до 06.04.2023 г. във военно формирование 24430 – Троян и включва:

- Изпит по физическа подготовка.

- Теоретичен изпит - решаване на тест;

- Практически изпит - работа с топографска карта; приемници, използващи глобални навигационни спътникови системи (ГНСС приемници); тотална станция и софтуерни продукти Arc Gis и Auto CAD.

- Събеседване с кандидатите.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да не са по-възрастни от 40 години;

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

7. Да нямат друго гражданство.

На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), ако:

- Не са били освободени по дисциплинарен ред;

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за военното звание, изискващо се за заемане длъжността.

 

Адрес и телефон за информация:

 

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

Фейсбук профил: Военно Окръжие Сливен

Инстаграм профил: vo_sliven

 

 

 
 

Copyright © 2008-2023 Обяви за работа от Сливен и региона | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев