Тази онлайн платформа е разработена като своеобразно продължение на "Открита Трудова Борса Сливен 2017". Работодателите могат да обявяват свободните си работни позиции и да подберат подходящи служители за своите нужди.

Военно окръжие – Сливен обявява 1 вакантна длъжност за военнослужещ в Съвместното командване на силите

15.12.2022 / 14:18

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България e обявена 1 (една) вакантна длъжност за военнослужещ

в Съвместното командване на силите, която следва да се заеме от лице изпълнявало военна служба.

 

Вакантната длъжност е следната:

КОМАНДИР НА ОТДЕЛЕНИЕ „ДЪЛГОВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ“ В ГРУПА „СЪХРАНЕНИЕ“ НА МОДУЛ „ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ“ В СЕКТОР „ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА“.

Военно звание: Старши сержант, сержант, младши сержант.

Военно формирование: 28860 – Горна Малина.

Изисквания за минимално образование и квалификация:

Средно образование и четвърта степен на професионална квалификация придобита в професионален сержантски (старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване на сержантско (старшинско) звание в професионален сержантски (старшински) колеж или учебен център.

Специфични изисквания на длъжността:

Да притежава свидетелство за управление на МПС – категория „С“.

 

Кандидатите за длъжността е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

2. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба.

3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

4. Да нямат друго гражданство.

5. На военна служба се приемат лица, които отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.

- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.

За длъжностите може да кандидатстват и лица, които притежават по-високо военно звание по резерва или с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността и са изпълнили изискванията на чл. 19 от ППЗОВСРБ (минимален престой във военно звание), докато са били на военна служба.

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област СЛИВЕН,

подават документи във Военно окръжие – Сливен, в срок до 16 януари 2023 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят

от Военно окръжие – Сливен и Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Адрес и телефон за информация:

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

Фейсбук профил: Военно Окръжие Сливен

Инстаграм профил: vo_sliven

 

 
 

Copyright © 2008-2023 Обяви за работа от Сливен и региона | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев