Тази онлайн платформа е разработена като своеобразно продължение на "Открита Трудова Борса Сливен 2017". Работодателите могат да обявяват свободните си работни позиции и да подберат подходящи служители за своите нужди.

Военно окръжие – Сливен обявява 225 вакантни длъжности за войници

07.12.2022 / 13:24

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на Командира на Сухопътни войски

са обявени 225 (двеста двадесет и пет) вакантни длъжности за войници.

 

Вакантните длъжности са в следните военни формирования:

 

- в.ф. 54230 – Стара Загора / 5 длъжности

- в.ф. 48430 – Стара Загора / 10 длъжности

- в.ф. 44200 – Стара Загора / 5 длъжности

- в.ф. 54140 – Стара Загора / 5 длъжности

- в.ф. 52590 – Ямбол / 45 длъжности

- в.ф. 54100 – Ямбол / 10 длъжности

- в.ф. 38220 – Плевен / 5 длъжности

- в.ф. 52740 – Хасково / 15 длъжности

- в.ф. 28330 – Смолян / 15 длъжности

- в.ф. 42600 – Мусачево / 10 длъжности

- в.ф. 34840 – Карлово / 25 длъжности

- в.ф. 44370 – Карлово / 2 длъжности

- в.ф. 42000 – Карлово / 10 длъжности

- в.ф. 38680 – Карлово 8 длъжности

- в.ф. 48340 – Карлово 7 длъжности

- в.ф. 38640 – Казанлък / 6 длъжности

- в.ф. 54890 – Казанлък / 5 длъжности

- в.ф. 54880 – Казанлък / 9 длъжности

- в.ф. 22180 – Казанлък / 15 длъжности

- в.ф. 52750 – София / 20 длъжности

 

 

Подробно с вакантните длъжности за Сухопътни войски може да се запознаете

на нашите профили в Инстаграм и Фейсбук, на място във Военно окръжие – Сливен

и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област СЛИВЕН,

подават документи във Военно окръжие – Сливен, в срок до 20 януари 2023 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят

от Военно окръжие – Сливен и Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да не са по-възрастни от 40 години;

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

7. Да нямат друго гражданство.

На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), отговарящи и на следните условия:

- Не са били освободени по дисциплинарен ред;

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за военното звание, изискващо се за заемане длъжността.

 

Конкурсите за СВ ще се проведат в периода от 11 май 2023 г. до 23 май 2023 г. във военните формирования, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Плевен, Смолян, Мусачево и включват:

- Изпит по физическа подготовка.

- Тест за проверка на общата култура на кандидатите.

- Събеседване с кандидатите.

 

Адрес и телефон за информация:

 

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен

бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

Фейсбук профил: Военно Окръжие Сливен

Инстаграм профил: vo_sliven

 

 
 

Copyright © 2008-2023 Обяви за работа от Сливен и региона | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев