Тази онлайн платформа е разработена като своеобразно продължение на "Открита Трудова Борса Сливен 2017". Работодателите могат да обявяват свободните си работни позиции и да подберат подходящи служители за своите нужди.

Военно окръжие – Сливен обявява 3 вакантни длъжности за матроси

04.10.2022 / 11:41

О Б Я В А

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на началника на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров” – Варна, са обявени 3 (три) вакантни длъжности за матроси.

 

1. МЛАДШИ ТРЮМЕН МАШИНИСТ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОРАБ.

Военно звание: Матрос 1-ви клас, матрос 2-ри клас, матрос 3-ти клас.

Военно формирование: 52660 – Варна.

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: Да покрива изискванията за плавателен състав на надводни кораби, съгласно наредба № Н-6/13.02.2018 г. за военномедицинската експертиза.

 

2. МЛАДШИ ЕЛЕКТРОТЕХНИК НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОРАБ.

Военно звание: Матрос 1-ви клас, матрос 2-ри клас, матрос 3-ти клас.

Военно формирование: 52660 – Варна.

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: Да покрива изискванията за плавателен състав на надводни кораби, съгласно наредба № Н-6/13.02.2018 г. за военномедицинската експертиза.

 

3. МЛАДШИ ИЗПЪЛНИТЕЛ В ОТДЕЛЕНИЕ „ВОЕННОМОРСКА ПОДГОТОВКА”.

Военно звание: Матрос 1-ви клас, матрос 2-ри клас, матрос 3-ти клас.

Военно формирование: 52660 – Варна.

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: НЯМА.

 

Подробно с вакантните длъжности за ВВМУ може да се запознаете на нашите профили в Инстаграм и Фейсбук,

на място във Военно окръжие – Сливен и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен, в срок до 14 октомври 2022 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят

от Военно окръжие – Сливен и Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Конкурсът за ВВМУ ще се проведе по график, за който кандидатите ще бъдат уведомени на интернет страницата на ВВМУ (www.naval-acad.bg) и на посочения от тях e-mail, телефон или адрес за кореспонденция.

В графика ще бъдат посочени датата, часа и мястото на явяване за провеждане на изпитите.

Конкурсът за ВВМУ включва:

- Изпит по физическа подготовка.

- Тест за проверка на общата култура на кандидатите.

- Събеседване с кандидатите.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Р. България:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да не са по-възрастни от 40 години;

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

7. Да нямат друго гражданство.

На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), ако:

- Не са били освободени по дисциплинарен ред;

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за военното звание, изискващо се за заемане длъжността.

 

Адрес и телефон за информация:

 

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

Фейсбук профил: Военно Окръжие Сливен

Инстаграм профил: vo_sliven

 
 

Copyright © 2008-2023 Обяви за работа от Сливен и региона | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев