Тази онлайн платформа е разработена като своеобразно продължение на "Открита Трудова Борса Сливен 2017". Работодателите могат да обявяват свободните си работни позиции и да подберат подходящи служители за своите нужди.

Военно окръжие – Сливен обявява 265 вакантни длъжности за войници

07.07.2022 / 16:01

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на Командира на Сухопътни войски са обявени 265 (двеста шестдесет и пет) вакантни длъжности за войници.

 

Вакантните длъжности са в следните военни формирования:

 

* в.ф. 54230 – Стара Загора / 10 длъжности

* в.ф. 48430 – Стара Загора / 25 длъжности

* в.ф. 44200 – Стара Загора / 5 длъжности

* в.ф. 54140 – Стара Загора / 5 длъжности

* в.ф. 52590 – Ямбол / 25 длъжности

* в.ф. 54100 – Ямбол / 10 длъжности

* в.ф. 42800 – Плевен / 20 длъжности

* в.ф. 38220 – Плевен / 10 длъжности

* в.ф. 52740 – Хасково / 20 длъжности

* в.ф. 54060 – Шумен / 5 длъжности

* в.ф. 42600 – Мусачево / 10 длъжности

* в.ф. 34840 – Карлово / 15 длъжности

* в.ф. 44370 – Карлово / 6 длъжности

* в.ф. 42000 – Карлово / 26 длъжности

* в.ф. 38680 – Карлово 6 длъжности

* в.ф. 48340 – Карлово 7 длъжности

* в.ф. 38640 – Казанлък / 10 длъжности

* в.ф. 54890 – Казанлък / 6 длъжности

* в.ф. 54880 – Казанлък / 11 длъжности

* в.ф. 22180 – Казанлък / 15 длъжности

* в.ф. 28610 – София / 8 длъжности

* в.ф. 57250 – София / 10 длъжности

 

Подробно с вакантните длъжности за Сухопътни войски може да се запознаете

на нашите профили в Инстаграм и Фейсбук и на място във Военно окръжие – Сливен.

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област СЛИВЕН, подават документи във Военно окръжие – Сливен, в срок до 26 август 2022 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба

им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

2. Да не са по-възрастни от 40 (41 или 44) години.

ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за ВС не са навършили 40 (41 или 44) години.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 или 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

- Изпълнявали са военна служба във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.

- Възрастта от 41 г. се прилага за упражнилите правото си на пенсия, а 44 г. за не упражнилите правото си на пенсия.

- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

5. Да нямат друго гражданство.

 

Конкурсите за СВ ще се проведат в периода от 8 декември 2022 г. до 21 декември 2022 г. във военни формирования, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен, Мусачево и включват:

- Изпит по физическа подготовка.

- Тест за проверка на общата култура на кандидатите.

- Събеседване с кандидатите.

 

 

Адрес и телефон за информация:

 

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен

бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

Фейсбук профил: Военно Окръжие Сливен

Инстаграм профил: vo_sliven

 
 

Copyright © 2008-2023 Обяви за работа от Сливен и региона | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев