Тази онлайн платформа е разработена като своеобразно продължение на "Открита Трудова Борса Сливен 2017". Работодателите могат да обявяват свободните си работни позиции и да подберат подходящи служители за своите нужди.

Военно окръжие – Сливен обявява 150 длъжности в доброволния резерв на български граждани

16.06.2022 / 16:06

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България

са обявени 150 (сто и петдесет) длъжности определени за приемане

на срочна служба в доброволния резерв на български граждани.

 

С П И С Ъ К

 

на вакантните длъжности за приемане на български граждани на ССДР

 

1. МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ – 120 длъжности.

Военно звание: Редник 3-ти клас, Редник 2-ри клас, Редник 1-ви клас

Военно формирование и място за изпълнение на службата: НВУ „Васил Левски” - гр. Велико Търново.

Изискване за минимално образование и квалификация: Основно образование.

 

2. МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ ПО АРТИЛЕРИЯ И ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА – 30 длъжности.

Военно звание: Редник 3-ти клас, Редник 2-ри клас, Редник 1-ви клас

Военно формирование и място за изпълнение на службата: НВУ „Васил Левски” - Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС” - гр. Шумен.

Изискване за минимално образование и квалификация: Основно образование.

 

Кандидатите с постоянен адрес в област Сливен, подават документи във Военно окръжие – Сливен

в срок до 5 юли 2022 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за ССДР им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

 

Срочната служба в доброволния резерв започва на 7 септември 2022 г.

и се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца.

 

Адрес и телефон за информация:

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

Фейсбук профил: Военно Окръжие Сливен

Инстаграм профил: vo_sliven

 

Информация за срочната служба в доброволния резерв (ССДР)

 

Срочна служба в доброволния резерв се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца, за съответния период (първите 6 месеца или вторите 6 месеца от годината).

 

Срочната служба в доброволния резерв включва индивидуална и колективна подготовка.

1. Индивидуалната подготовка включва:

- Начална военна подготовка за един месец (20 работни дни и 6 почивни), която се изпълнява в казармен режим (24/7). След завършване на началната военна подготовка, срочнослужещите полагат военна клетва и им се присвоява военно звание.

- Специална военна подготовка с продължителност 2 месеца, която е на свободен режим, с осигуряване на настаняване.

2. Колективната военна подготовка включва изграждане и усъвършенстване на навици и умения за действие в състава на отделение, взвод или рота от военно формирование и е с продължителност 3 месеца, като се осигурява настаняване.

 

 

 

Кандидатите за ССДР е необходимо да отговарят на изисквания чл. 59б от Закона за резерва на въоръжените сили на РБ.

 

На срочна служба в доброволния резерв се приемат пълнолетни български граждани, които отговарят на следните изисквания:

1. Да имат завършено най-малко основно образование.

2. Да са годни за служба в доброволния резерв.

3. Да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

6. Да нямат друго гражданство.

7. Да не навършват 40 години в годината на кандидатстване.

8. Да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

 

КАНДИДАТИТЕ ЗА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ САМО ЗА 1 (ЕДНА) ДЛЪЖНОСТ.

 

Военно окръжие – Сливен:

- Приема документите на кандидатите.

- Изпраща кандидатите по график до военномедицинските органи за определяне на медицинската им годност и психологическата им пригодност за ССДР.

- Комплектува документите на допуснатите кандидати.

- Връща документите на недопуснатите кандидати.

 

С кандидатите за ССДР се подписва ДОГОВОР за длъжността.

По време на ССДР, срочнослужещите са със статут на военнослужещ.

Договорът за ССДР може да се прекрати преди изтичането на срока, в следните случаи:

1. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

2. След приключването на първия или на втория етап по писмено предложение на всяка една от страните.

3. При неизпълнение на задължение по този закон или по договора.

4. При отнет или отказан достъп до класифицирана информация, ако заеманата длъжност изисква такъв.

5. При приемане на военна служба.

6. Ако резервистът престане да отговаря на някое от изискванията.

7. При смърт на резервиста.

 

За времето на срочната служба в доброволния резерв, резервистът получава месечно възнаграждение.

 

На резервистите се полага платен отпуск в размер на 8 работни дни.

 

След изпълнение на договора за срочна служба в доброволния резерв българските граждани могат да бъдат приети без провеждане на конкурс:

1. На военна служба, ако отговарят на изискванията за приемане по чл. 141, ал. 1, чл. 182, ал. 1 и чл. 188 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

2. На служба в доброволния резерв, ако отговарят на изискванията по чл. 24.

 

Българските граждани, преминали срочна служба в доброволния резерв, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, в т. ч. в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

 
 

Copyright © 2008-2023 Обяви за работа от Сливен и региона | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев