Тази онлайн платформа е разработена като своеобразно продължение на "Открита Трудова Борса Сливен 2017". Работодателите могат да обявяват свободните си работни позиции и да подберат подходящи служители за своите нужди.

Военно окръжие – Сливен обявява 260 вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски

09.11.2021 / 09:13

Вакантните длъжности са в следните военни формирования:

- в.ф. 24150 – Стара Загора / 2 длъжности

- в.ф. 54230 – Стара Загора / 5 длъжности

- в.ф. 48430 – Стара Загора / 15 длъжности

- в.ф. 44200 – Стара Загора / 5 длъжности

- в.ф. 54140 – Стара Загора / 3 длъжности

- в.ф. 22130 – Ямбол / 6 длъжности

- в.ф. 52590 – Ямбол / 10 длъжности

- в.ф. 54100 – Ямбол / 10 длъжности

- в.ф. 24490 – Асеновград / 6 длъжности

- в.ф. 52130 – Асеновград / 10 длъжности

- в.ф. 36540 – Асеновград / 5 длъжности

- в.ф. 52340 – Асеновград / 3 длъжности

- в.ф. 52740 – Хасково / 10 длъжности

- в.ф. 54470 – Белене / 15 длъжности

- в.ф. 56040 – Благоевград / 20 длъжности

- в.ф. 34840 – Карлово / 10 длъжности

- в.ф. 44370 – Карлово / 6 длъжности

- в.ф. 42000 – Карлово / 25 длъжности

- в.ф. 38680 – Карлово / 4 длъжности

- в.ф. 38640 – Казанлък / 8 длъжности

- в.ф. 54890 – Казанлък / 6 длъжности

- в.ф. 54880 – Казанлък / 6 длъжности

- в.ф. 22180 – Казанлък / 15 длъжности

- в.ф. 52410 – Пловдив / 5 длъжности

- в.ф. 52530 – Пловдив / 4 длъжности

- в.ф. 54530 – Пловдив / 1 длъжности

- в.ф. 44220 – Пловдив / 15 длъжности

- в.ф. 28610 – София / 15 длъжности

- в.ф. 42600 – Мусачево / 15 длъжности

 

Подробно с вакантните длъжности за Сухопътни войски може да се запознаете на нашите профили в Инстаграм и Фейсбук, на място във Военно окръжие – Сливен и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

2. Да не са по-възрастни от 40 (41 или 44) години;

ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за ВС не са навършили 40 (41 или 44) години.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 или 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

- Изпълнявали са военна служба във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.

- Възрастта от 41 години се прилага за упражнилите правото си на пенсия, а 44 години за не упражнилите правото си на пенсия.

- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

5. Да нямат друго гражданство.

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен, в срок до 10.12.2021 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят

от Военно окръжие – Сливен и Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Адрес и телефон за информация:

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

Фейсбук профил: Военно Окръжие Сливен

Инстаграм профил: vo_sliven

 
 

Copyright © 2008-2021 Обяви за работа от Сливен и региона | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев