Тази онлайн платформа е разработена като своеобразно продължение на "Открита Трудова Борса Сливен 2017". Работодателите могат да обявяват свободните си работни позиции и да подберат подходящи служители за своите нужди.

Военно окръжие – Сливен обявява 40 вакантни длъжности за войници в Съвместното командване на силите

28.04.2021 / 15:44

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България са обявени 40 (четиридесет) вакантни длъжности за войници

в Съвместното командване на силите.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

2. Да не са по-възрастни от 40 (44) години.

ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 40 (44) години.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.

Кандидатите доказват горепосочените обстоятелства с копие на заповед за освобождаване от военна служба.

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

5. Да нямат друго гражданство.

 

С П И С Ъ К

 

на вакантните длъжности за военно формирование 28860 – Горна Малина

 

1. Войник за поддръжка, обслужване и охрана на войсковия район – 1 длъжност.

2. Младши куриер – 1 длъжност.

3. Младши оператор – 2 длъжности.

4. Младши специалист по криптографски средства – 1 длъжност.

5. Младши телефонист със СУ на МПС кат. „С” – 1 длъжност.

6. Младши телефонист – 1 длъжност.

7. Младши шофьор със СУ на МПС кат. „С” – 17 длъжности.

8. Работник в кухня – 1 длъжност.

9. Шофьор-агрегатчик със СУ на МПС кат. „С” – 15 длъжности.

 

 

Кандидатите с постоянен адрес в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 02.07.2021 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба

им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

 

Адрес и телефон за информация:

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

Фейсбук профил: Военно Окръжие Сливен

Инстаграм профил: vo_sliven

 
 

Copyright © 2008-2023 Обяви за работа от Сливен и региона | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев