Тази онлайн платформа е разработена като своеобразно продължение на "Открита Трудова Борса Сливен 2017". Работодателите могат да обявяват свободните си работни позиции и да подберат подходящи служители за своите нужди.

Военно окръжие – Сливен обявява 195 вакантни длъжности за войници от състава на Сухопътни войски

17.03.2021 / 16:57

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България

са обявени 195 (сто деветдесет и пет) вакантни длъжности за войници

във военни формирования от състава на Сухопътни войски.

 

Вакантните длъжности са в следните военни формирования:

 

- в.ф. 24150 – Стара Загора / 3 длъжности

- в.ф. 54230 – Стара Загора / 4 длъжности

- в.ф. 48430 – Стара Загора / 8 длъжности

- в.ф. 44200 – Стара Загора / 4 длъжности

- в.ф. 54140 – Стара Загора / 2 длъжности

- в.ф. 52590 – Ямбол / 6 длъжности

- в.ф. 54100 – Ямбол / 9 длъжности

- в.ф. 26400 – Благоевград / 5 длъжности

- в.ф. 56040 – Благоевград / 30 длъжности

- в.ф. 34840 – Карлово / 23 длъжности

- в.ф. 44370 – Карлово / 12 длъжности

- в.ф. 44200 – Карлово / 12 длъжности

- в.ф. 38640 – Казанлък / 12 длъжности

- в.ф. 54890 – Казанлък / 11 длъжности

- в.ф. 38220 – Плевен / 4 длъжности

- в.ф. 28330 – Смолян / 20 длъжности

- в.ф. 42600 – Мусачево / 10 длъжности

- в.ф. 24620 – Свобода / 10 длъжности

- в.ф. 54990 – Враца / 10 длъжности

 

Подробно с вакантните длъжности за Сухопътни войски може да се запознаете на нашите профили в Инстаграм и Фейсбук, на място във Военно окръжие – Сливен и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

2. Да не са по-възрастни от 40-41 или 44) години;

ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за ВС не са навършили 40 -41 или 44) години.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 или 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

- Изпълнявали са военна служба -кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба -кадрова военна служба).

- Възрастта от 41 години се прилага за упражнилите правото си на пенсия, а 44 години за не упражнилите правото си на пенсия.

- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

5. Да нямат друго гражданство.

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен, в срок до 23.04.2021 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят

от Военно окръжие – Сливен и Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Адрес и телефон за информация:

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

Фейсбук профил: Военно Окръжие Сливен

Инстаграм профил: vo_sliven

 
 

Copyright © 2008-2023 Обяви за работа от Сливен и региона | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев