Тази онлайн платформа е разработена като своеобразно продължение на "Открита Трудова Борса Сливен 2017". Работодателите могат да обявяват свободните си работни позиции и да подберат подходящи служители за своите нужди.

Военно окръжие – Сливен обявява 30 вакантни длъжности за матроси във военни формирования от състава на Военноморските сили

ОДМВР-Сливен
20.11.2020 / 15:29

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България са обявени 30 (тридесет) вакантни длъжности за матроси във военни формирования от състава на Военноморските сили.

 

Вакантните длъжности са в следните военни формирования:

1. в.ф. 56080 – Варна (6 длъжности / 18 вакантни места)

Специфични изисквания на длъжностите:

- Пет от длъжностите изискват, да покрива изискванията за плавателен състав на надводни кораби, съгласно наредба № Н-6/13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза.

- Една от длъжностите изисква, да покрива изискванията за плавателен състав на надводни кораби и щатни и нещатни водолази, съгласно наредба № Н-6/13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза.”.

2. в.ф. 28580 – Варна (4 длъжности / 4 вакантни места)

Специфични изисквания на длъжностите:

- Три от длъжностите изискват, да покрива изискванията за плавателен състав на надводни кораби, съгласно наредба № Н-6/13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза.

- Една от длъжностите изисква, да покрива изискванията за плавателен състав на надводни кораби и щатни и нещатни водолази, съгласно наредба № Н-6/13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза.”.

3. в.ф. 22580 – Приселци (3 длъжности / 8 вакантни места)

Специфични изисквания на длъжностите:

- Една от длъжностите изисква, да покрива изискванията за парашутисти от част II и за плавателен състав щатни и нещатни водолази от част III на приложение №1 към чл. 3 от Наредба № Н-6/13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза.

- Две от длъжностите изискват, Правоспособност за управление на МПС, категория „С”.

 

Подробно с вакантните длъжности за Военноморските сили може да се запознаете

на нашата фейсбук страница, на място във Военно окръжие – Сливен

и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

2. Да не са по-възрастни от 40 (41 или 44) години;

ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за ВС не са навършили 40 (41 или 44) години.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 или 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

- Възрастта от 41 години се прилага за упражнилите правото си на пенсия, а 44 години за не упражнилите правото си на пенсия.

- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

5. Да нямат друго гражданство.

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен, в срок до 08.01.2021 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят

от Военно окръжие – Сливен и Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Адрес и телефон за информация: Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон: 088 466 58 31

Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен

 
 

Copyright © 2008-2023 Обяви за работа от Сливен и региона | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев