Тази онлайн платформа е разработена като своеобразно продължение на "Открита Трудова Борса Сливен 2017". Работодателите могат да обявяват свободните си работни позиции и да подберат подходящи служители за своите нужди.

Военно окръжие – Сливен обявява 160 вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски

12.10.2020 / 09:34

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България са обявени 160 (сто и шестдесет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски.

 

Вакантните длъжности са в следните военни формирования:

 

- в.ф. 52590 – Ямбол / 6 длъжности

- в.ф. 54100 – Ямбол / 6 длъжности

- в.ф. 22130 – Ямбол / 2 длъжности

- в.ф. 34840 – Карлово / 25 длъжности

- в.ф. 42000 – Карлово / 7 длъжности

- в.ф. 38680 – Карлово / 7 длъжности

- в.ф. 44370 – Карлово / 6 длъжности

- в.ф. 48340 – Карлово / 5 длъжности

- в.ф. 22180 – Казанлък / 7 длъжности

- в.ф. 38640 – Казанлък / 7 длъжности

- в.ф. 54880 – Казанлък / 7 длъжности

- в.ф. 54890 – Казанлък / 7 длъжности

- в.ф. 42600 – Мусачево / 8 длъжности

- в.ф. 24150 – Стара Загора / 5 длъжности

- в.ф. 54230 – Стара Загора / 4 длъжности

- в.ф. 48430 – Стара Загора / 7 длъжности

- в.ф. 44200 – Стара Загора / 5 длъжности

- в.ф. 54140 – Стара Загора / 5 длъжности

- в.ф. 52740 – Хасково / 7 длъжности

- в.ф. 54060 – Шумен / 5 длъжности

- в.ф. 24490 – Асеновград / 2 длъжности

- в.ф. 52130 – Асеновград / 3 длъжности

- в.ф. 36540 – Асеновград / 2 длъжности

- в.ф. 52340 – Асеновград / 1 длъжност

- в.ф. 44220 – Пловдив / 6 длъжности

- в.ф. 28610 – София / 8 длъжности

 

Подробно с вакантните длъжности за Сухопътни войски може да се запознаете

на нашата фейсбук страница, на място във Военно окръжие – Сливен

и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене

в област Сливен, подават документи във Военно окръжие – Сливен,

в срок до 03.11.2020 г.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

2. Да не са по-възрастни от 40 (41 или 44) години;

ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за ВС не са навършили 40 (41 или 44) години.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 или 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

- Възрастта от 41 години се прилага за упражнилите правото си на пенсия, а 44 години за не упражнилите правото си на пенсия.

- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

5. Да нямат друго гражданство.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят

от Военно окръжие – Сливен

и Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Адрес и телефон за информация: Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон: 088 466 58 31

Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен

 
 

Copyright © 2008-2023 Обяви за работа от Сливен и региона | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев