Тази онлайн платформа е разработена като своеобразно продължение на "Открита Трудова Борса Сливен 2017". Работодателите могат да обявяват свободните си работни позиции и да подберат подходящи служители за своите нужди.

Военно окръжие – Сливен обявява 1 вакантна длъжност за офицер и 1 за старши сержант във военно формирование – Горна Малина

08.10.2020 / 16:34

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България са обявени 1 (една) вакантна длъжност за офицер

и 1 (една) вакантна длъжност за старши сержант

във военно формирование 18270 – Горна Малина

от състава на Съвместното командване на силите,

които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

 

ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ СА СЛЕДНИТЕ:

 

1. „Началник на център за логистична поддържка“.

Военно звание: Капитан.

Военно формирование: 18270 – Горна Малина.

Изисквания за минимално образование и квалификация:

Висше военно училище – „Организация и управление на военните формирования

на тактическо ниво”.

 

2. „Старши администратор по системно, програмно и мрежово осигуряване“

в отделение „Комуникационни и информационни системи“.

Военно звание: Старши сержант.

Военно формирование: 18270 – Горна Малина.

Изисквания за минимално образование и квалификация:

Средно образование и придобиване на сержантско(старшинско) звание в професионален сержантски (старшински) колеж.

 

Подробно с вакантните длъжности за СКС може да се запознаете

на нашата фейсбук страница, на място във Военно окръжие – Сливен

и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

4. Да нямат друго гражданство;

5. На военна служба се приемат лица, които отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.

- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.

 

Кандидатите с постоянен адрес в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 06.11.2020 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба

им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

 

Адрес и телефон за информация: Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4, телефон 088 454 13 55, Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен

 
 

Copyright © 2008-2023 Обяви за работа от Сливен и региона | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев