Тази онлайн платформа е разработена като своеобразно продължение на "Открита Трудова Борса Сливен 2017". Работодателите могат да обявяват свободните си работни позиции и да подберат подходящи служители за своите нужди.

Военно окръжие – Сливен обявява 2 вакантни длъжности за офицери от състава на Сухопътни войски

16.09.2020 / 12:27

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България са обявени 2 (две) вакантни длъжности за офицери

във военни формирования от състава на Сухопътни войски

 

1. НАЧАЛНИК НА ГРУПА „ПРАВНО-НОРМАТИВНА“.

Брой вакантни длъжности: 1 вакантна длъжност.

Място за изпълнение на службата: военно формирование 34750 – Карлово.

Военно звание: Капитан, старши лейтенант, лейтенант.

Изисквания за минимално образование и квалификация:

Висше образование, придобита специалност „Право“ от професионално направление „Право“, образователно-квалификационна степен „Магистър“.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Завършен „Задължителен практико-теоретичен стаж“ с продължителност не по-малко от 6 месеца.

 

2. НАЧАЛНИК НА СЕКЦИЯ „ФИНАНСИ“.

Брой вакантни длъжности: 1 вакантна длъжност.

Място за изпълнение на службата: военно формирование 22180 – Казанлък.

Военно звание: Капитан, старши лейтенант, лейтенант.

Изисквания за минимално образование и квалификация:

Висше образование, придобита специалност „Финанси“ или „Счетоводство и контрол“ от професионално направление „Икономика“, образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Гражданска специалност от професионално направление „Икономика“ („Счетоводство и контрол“ или „Финанси“).

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да не са по-възрастни от 40 (53) години;

ВАЖНО: Кандидатите спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 40 (53) години.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта 53 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.

- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.

Кандидатите доказват горепосочените обстоятелства с копие на заповед за освобождаване от военна служба.

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

5. Да нямат друго гражданство.

 

Кандидатите с постоянен адрес в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 16.10.2020 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

 

Адрес и телефон за информация: Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен

 
 

Copyright © 2008-2023 Обяви за работа от Сливен и региона | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев