Тази онлайн платформа е разработена като своеобразно продължение на "Открита Трудова Борса Сливен 2017". Работодателите могат да обявяват свободните си работни позиции и да подберат подходящи служители за своите нужди.

Военно окръжие – Сливен обявява 190 вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски

17.07.2020 / 14:16

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 190 (сто и деветдесет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски:

 

- военно формирование 26240 – Сливен / 8 длъжности

- военно формирование 48430 – Стара Загора / 15 длъжности

- военно формирование 54100 – Ямбол / 15 длъжности

- военно формирование 52590 – Ямбол / 15 длъжности

- военно формирование 52740 – Хасково / 15 длъжности

- военно формирование 32420 – Русе / 4 длъжности

- военно формирование 22160 – Плевен / 7 длъжности

- военно формирование 22790 – Горна Оряховица / 10 длъжности

- военно формирование 34200 – Шумен / 4 длъжности

- военно формирование 28610 – София / 10 длъжности

- военно формирование 46690 – Пловдив / 9 длъжности

- военно формирование 34750 – Карлово / 78 длъжности

 

За военно формирование 26240 – Сливен са обявени 8 вакантни длъжности, както следва:

 

1. МЛАДШИ МЕХАНИК-ВОДАЧ НА ТАНК Т-72 (1 вакантна длъжност)

Военно звание: Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

 

2. МЛАДШИ МЕРАЧ НА ТАНК Т-72 (1 вакантна длъжност)

Военно звание: Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

 

3. МЛАДШИ МЕХАНИК-ВОДАЧ НА МТЛБ (1 вакантна длъжност)

Военно звание: Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

 

4. МЛАДШИ ОПЕРАТОР НА КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ (1 вакантна длъжност)

Военно звание: Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

 

5. МЛАДШИ ОПЕРАТОР ПО ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ (1 вакантна длъжност)

Военно звание: Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

 

6. РЕГУЛИРОВЧИК (1 вакантна длъжност)

Военно звание: Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

Допълнителни изисквания: Свидетелство за управление на МПС с категория „В”

 

7. САПЬОР (1 вакантна длъжност)

Военно звание: Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

 

8. ПОМОЩНИК-ГОТВАЧ (1 вакантна длъжност)

Военно звание: Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно образование

Допълнителни изисквания: Свидетелство за управление на МПС с категория „С”.

Придобита специалност „Готвач” или курс за готвач

 

 

 

 

Подробно с вакантните длъжности за Сухопътни войски може да се запознаете

на нашата фейсбук страница, на място във Военно окръжие – Сливен

и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

2. Да не са по-възрастни от 40 (41 или 44) години;

ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за ВС не са навършили 40 (41 или 44) години.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 или 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

- Възрастта от 41 години се прилага за упражнилите правото си на пенсия, а 44 години за не упражнилите правото си на пенсия

- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

5. Да нямат друго гражданство.

 

Кандидатите, подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 04.09.2020 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба

им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

 

Адрес и телефон за информация: гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен

 
 

Copyright © 2008-2023 Обяви за работа от Сливен и региона | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев