Тази онлайн платформа е разработена като своеобразно продължение на "Открита Трудова Борса Сливен 2017". Работодателите могат да обявяват свободните си работни позиции и да подберат подходящи служители за своите нужди.

Военно окръжие – Сливен обявява 100 вакантни длъжности за матроси от състава на Военноморските сили

03.02.2020 / 13:27

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 100 (сто) вакантни длъжности за матроси във военни формирования от състава на Военноморските сили, както следва:

 

- в.ф. 34410 – Варна / 8 длъжности - в.ф. 56080 – Варна / 5 длъжности

- в.ф. 56070 – Варна / 4 длъжности - в.ф. 28580 – Варна / 12 длъжности

- в.ф. 26870 – Варна / 2 длъжности - в.ф. 38010 – Приселци / 8 длъжности

- в.ф. 32140 – Варна / 4 длъжности - в.ф. 22580 – Приселци / 9 длъжности

- в.ф. 38920 – Варна / 10 длъжности - в.ф. 44320 – Сенокос / 1 длъжност

- в.ф. 54830 – Варна / 2 длъжности - в.ф. 22480 – Бургас / 10 длъжности

- в.ф. 32300 – Варна / 9 длъжности - в.ф. 18360 – Бургас / 1 длъжност

- в.ф. 36940 – Варна / 3 длъжности - в.ф. 54960 – Бургас / 1 длъжност

 

Подробно с вакантните длъжности за Военноморските сили може да се запознаете

на нашата фейсбук страница, на място във Военно окръжие – Сливен

и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

2. Да не са по-възрастни от 28 (41) години.

ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 (41) години.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.

Кандидатите доказват горепосочените обстоятелства с копие на заповед за освобождаване от военна служба.

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

5. Да нямат друго гражданство.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят

от Военно окръжие – Сливен и Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област Сливен, подават документи във Военно окръжие – Сливен, в срок до 27.03.2020 г.

 

Адрес и телефон за информация:

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен

 

 
 

Copyright © 2008-2023 Обяви за работа от Сливен и региона | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев