Тази онлайн платформа е разработена като своеобразно продължение на "Открита Трудова Борса Сливен 2017". Работодателите могат да обявяват свободните си работни позиции и да подберат подходящи служители за своите нужди.

„МЕЛНИЦА СЛИВЕН 2003“ ООД търси да назначи ...

01.09.2017 / 12:48

1. РАБОТНИК СИЛОЗНО СТОПАНСТВО

Обобщено описание:

- работа в мелничен силоз

 

2.Трудови задачи и задължения:

- подготовката на силоза за кампанията-ремонтни дейности, почистване, обгазване; приема и предава силоза в добро техническо и хигиенно състояние;

- следи машини и съоръжения и при забелязване нередности / несвойствен шум, пропуски, течове и др./ предприема необходимите мерки за уведомяване на прекия ръководител

- поддържа технологичния режим и регулира машините в силоза според зададените от технолога указания;

- при отклонение от зададените режими извършва необходимите регулировки

- участва активно при отстраняването на аварии, основни ремонти на силозните

съоръжения;

- поддържа добра хигиена на работната площадка и не допуска задръстване на

разтоварища, елеватори и редлери;

- приема суровините и ги насочва към определения силоз /клетка/, като отговаря за правилното им разпределение по вместимости;

- разтоварване на колите и вагоните при следните норми - за 100т разтоварище – 10 мин, за автомобили 50т разтоварище –20 мин;

- извършва смесване на партиди зърно, съобразно указанията на лаборанта и технолога; регистрира извършените смеси като количество и качество в силозния бюлетин;

- следи за състоянието на суровините, съгласно изискванията за съхранение и седмично съвместно с лаборант се извършва проверка на състоянието на зърното в клетките;

- носи отговорност за количеството и качеството на съхраняваната суровина

 

Условия на труд

- 8 часов работен ден

- 5 дневна работна седмица

- работно облекло и служебен транспорт до работа и обратно

- обучение

- възнаграждение обвързано с постигнатите резултати;

 

4. Изисквания към кандидатите

- средно образование - по възможност

техническо

- опит на друга подобна позиция ще бъде

предимство

- компютърна грамотност

- дисциплинираност , оперативност,

организираност, способност за работа

самостоятелно и в екип

 

2. ШОФЬОР ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 12 Т И НАД 12 Т

 

Описание

- Превоз на товари

- Материална отговорност за превозвания товар

- Поддържане на повереното му МПС в съответствие със санитарно – хигиените изисквания

- Пренася и предава съпътстващата товара документация

- По време на работа при поискване на контролните органи представя необходимата документация

Изисквания

- шофьорска книжка кат. С+E

- познаване на правилника за движение и стриктното му спазване по пътищата

- ежедневно попълване на пътни листи и предаването им за отчет на съответното длъжностно лице

- да дава първа медицинска помощ при необходимост

- лична здравна книжка

 

Лични качества - организираност , оперативност, добри рефлекси и концентрация на вниманието, психическа стабилност

 

3. ОПЕРАТОР В МЕЛНИЦА ЗА ЗЪРНО

Работа в мелнично/силозно стопанство

 

Трудови задачи и задължения:

 

- извършва смесване на партиди зърно, съобразно указанията на лаборанта и

технолога;

- следи за работата на поверените му машини и съоръжения и при забелязване нередности / несвойствен шум, пропуски, течове и др./ предприема необходимите мерки и уведомява прекия ръководител

- отстранява неотговорни повреди, участва активно при отстраняването на аварии, основни ремонти на силозните съоръжения;

- поддържа добра хигиена на работната площадка

- спазва изискванията за добри производствени и хигиенни практики;

- ежесменно приема и предава работното място в добро техническо състояние;

 

Условия на труд и производствена среда:

- производствени/силозни помещения на мелницата

- пълен осем часов работен ден

- двусменен режим на работа

- петдневна работна седмица

- работно облекло, предпазни средства

- осигурен транспорт

 

Изисквания:

- средно техническо образование или опит на друга подобна длъжност

- дисциплиниран, изпълнителен и с желание за работа

 

Само на одобрените кандидати ще бъде отговорено.

 

4. ОПЕРАТОР ПАКЕТИРАЩА МАШИНА

Описание на длъжността:

 

•Зареждане машината с опаковъчни материали

•Поддържане чистота на работното място

•Внимава за отклонения по линията

•Внимава за отклонения в грамажа

•Внимава за техническата изправност на поверената му машина

 

Изисквания:

•средно - специално образование

•изпълнителен и трудолюбив; готовност за работа в динамична среда инициативност, оперативност, съобразителност, способност за работа самостоятелно и в екип,

Ние предлагаме:

•Перспективна работа в екип;

•Възможност за професионална реализация;

•Стимулиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;

•Обучения във връзка с повишаване на личните и професионалните Ви умения.

 

Лице за контакт : Нина Георгиева - ТРЗ

имейл: ngeorgieva.melko@gmail.com, melko.sliven@gmail.com

 

Повече за фирмата: http://jobs.sliven.net/companies/melnica-sl-2003.php

 
 

Copyright © 2008-2019 Обяви за работа от Сливен и региона | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев